80.00

Chemoclor flussig skirtas ilgalaikiai baseino vandens dezinfekcijai, naudojant automatinius dozavimo įrenginius pagal jų naudojimo instrukciją. Preparatas dozuojamas tiesiogiai iš gamintojo pakuotės. Dozavimas apskaičiuojamas pagal baseino naudojimo intensyvumą ir chloro lygio nukrypimą nuo normos.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0-7,4.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas” reikalavimų.

Preparatą rekomenduojama naudoti su automatine dozavimo įranga, skirta koreguoti pH ir chloro lygį.

Specifiniam naudojimui, rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti kartu su kitais produktais.

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.