Pirčių įrengimas

PIRČIŲ ĮRENGIMAS

Kiekvienu konkrečiu atveju mes rasime Jums optimaliausią projektinį pirties sprendimą!
Pirtis, kurioje

Žmogus prausiasi nori maloniai atsipalaiduoti, privalo jam būti patogi visais atžvilgiais. Pirties tūris turi sudaryti pakankamą erdvę norimam asmenų skaičiui laisvai judėti. Todėl labai svarbu tinkamai parinkti vietą krosnelei, vandens talpai (jei tokia būtina), racionaliai išdėstyti gultus, parinkti jiems tinkamą plotį, ilgį bei aukštį. Juk norisi patogiai atsigulti, o kai kam ir energingai pamojuoti kvapnia vanta. Tačiau reikia atsiminti, kad kiekvienas papildomas pirties tūris reikalaus ir papildomo jo šildymo.

SVARBU ŽINOTI

Kad jokia krosnelė greit ir efektyviai neįkaitins oro pirtyje, jei nebus teisingai įrengtas oro padavimas, užtikrinantis krosnelės karščio cirkuliavimą. Ne mažiau svarbus yra ir patalpos vėdinimas, nes būtina užtikrinti pakankamą šviežio oro patekimą į pirties patalpą jos neatvėsinant.