Pirčių įrengimas

Pirtis, kurioje žmogus ir prausiasi, ir nori maloniai atsipalaiduoti, privalo jam būti patogi visais atžvilgiais. Pirties tūris turi sudaryti pakankamą erdvę norimam asmenų skaičiui laisvai judėti. Todėl labai svarbu tinkamai parinkti vietą krosnelei, vandens talpai (jei tokia būtina), racionaliai išdėstyti gultus, parinkti jiems tinkamą plotį, ilgį bei aukštį. Juk norisi patogiai atsigulti, o kai kam ir energingai pamojuoti kvapnia vanta. Tačiau reikia atsiminti, kad kiekvienas papildomas pirties tūris reikalaus ir papildomo jo šildymo.

Svarbu žinoti, kad jokia krosnelė greit ir efektyviai neįkaitins oro pirtyje, jei nebus teisingai įrengtas oro padavimas, užtikrinantis  krosnelės karščio cirkuliavimą. Ne mažiau svarbus  yra ir patalpos vėdinimas, nes būtina užtikrinti pakankamą šviežio oro patekimą į pirties patalpą jos neatvėsinant.

Kiekvienu konkrečiu atveju  mes rasime Jums optimaliausią projektinį pirties sprendimą.

Štai keletas tipinių pirties scemos pavyzdžių:

modtext_4dafe714037ae_b4